Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
O projektu

osnovni podaci

Naziv projekta: Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica

Ukupna vrijednost projekta: 147.246.575,00 kn

Udio EU u sufinanciranju projekta: 103.388.722,00 kn (70,21%)

Korisnik projekta: Virkom d.o.o.

Projektni partneri: Grad Virovitica i općine Špišić Bukovica i Lukač

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Posredničko tijelo razine 2: Hrvatske vode

PREGLED AKTIVNOSTI

IZVEDENI RADOVI

36.4
KM MREŽE
13
CRPNIH STANICA
1
KIŠNI PRELJEV
13
MJERNIH OKANA
PREGLED NAJNOVIJIH INFORMACIJA

novosti