Održana završna konferencija EU financiranog projekta aglomeracija Virovitica

U prostoru Tehnološko-inovacijskog centra u Virovitici održana je završna konferencija projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica“ kojim se uređuje sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području grada Virovitice i dijela Općine Špišić Bukovica i Lukač, odnosno, aglomeracije Virovitica. Konferencija obilježava službeni završetak svih radova, a prisustvovali su joj brojni uzvanici- predstavnici lokalnih vlasti, projektnih partnera, izvođača, gospodarstva i medija.

Dovršetkom radova ostvareni su osnovni ciljevi projekta – smanjenje regionalnih razlika u Hrvatskoj kroz izgradnju infrastrukture i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, poboljšanje i uspostava sustava praćenja i smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu, provedba obveza propisanih u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU i provedba pravne stečevine EU u dijelu koji uređuje upravljanje vodama.

Damir Marenić, direktor tvrtke Virkom, tom prigodom je istaknuo: „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica jedan je od najznačajniji infrastrukturnih projekata koje je proveo Virkom. Vrijednost ove investicije iznosi 147 milijuna kuna od kojih je 70 posto financirano bespovratnim sredstvima Europske unije. Sa zadovoljstvom mogu reći da je Projekt ispunio sve svoje ciljeve, a sami radovi su uključivali izgradnju novog uređaja za pročišćavanja otpadnih voda, vrijednosti gotovo 60 milijuna kuna, izgradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje, izgradnju mjernih okana na sustavu vodoopskrbe kao i nabavu opreme potrebne za održavanje i upravljanje odvodnjom otpadnih voda uz uspostavu GIS sustava“.

O važnosti uspješnog dovršetka ovog značajnog infrastrukturnog projekta govorili su Davor Filipović, ministar gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Ivica Kirin, gradonačelnik Virovitice, Igor Adrović, župan Virovitičko-podravske županije, Zoran Đuroković, direktor Hrvatskih voda, Moritz Freyborn, direktor divizije Jugoistočna Europa i Zaštita okoliša tvrtke Strabag te Josip Đakić, zastupnik u Hrvatskom saboru.

Podsjetimo, aktivnosti projekta uključivale su izgradnju uređaja za pročišćavanja otpadnih voda kapaciteta 26.000 ES, izgradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje i izgradnju mjernih okana na vodoopskrbnoj mreži (36,4 km mreže gravitacijskih kolektora i tlačnih cjevovoda za odvodnju otpadnih voda, 13 crpnih stanica za otpadne vode, izgradnja kišnog preljeva na sustavu odvodnje otpadnih voda, te izgradnja i opremanje 13 mjerno-regulacijskih okana na sustavu vodoopskrbe), kao i nabavu opreme potrebne za održavanje i upravljanje postojećom infrastrukturom odvodnje otpadnih voda uz uspostavu GIS sustava odvodnje otpadnih voda.